กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) รวม 6 อัตรา

0
1951
กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

กรมศุลกากร (Thai Customs) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

  • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
    • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี เคมีประยุกต์ เคมีชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรม ปิโตรเคมี ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีปิโตรเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยา ฯ
    • บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.customs.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น