สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 8 ตำแหน่ง

0
1660
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัคร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • ตำแหน่งว่าง: 8 อัตรา (พระนครศรีอยุธยา/ปัตตานี/ชัยนาถ/ขอนแก่น/ชัยภูมิ/พิษณุโลก/ยโสธร)
    • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://m-culture.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทร (02) 4228-896 โทรสาร. 02-4228906 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น