กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 75 อัตรา

0
2924
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 75 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการสหกรณ์ (ทั่วไป) จำนวน 49 อัตรา
 • นักวิชาการสหกรณ์ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
 • นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 24 อัตรา
 • นิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cpd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. โทรศัพท์สายตรง 0-2281-8250 , 0-2628-5513 (เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2281-3095 ต่อ 304 และ305) โทรสาร 0-2628-5513 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น