โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (จ.ปราจีนบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา

0
1553
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (จ.ปราจีนบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (Chaophaya abhaibhubejhr Hospital) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
  • นายช่างเทคนิค (ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
  • แพทย์แผนไทย (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
  • พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 3 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 1 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 037-217128

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น