กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย-หญิง) รวม 500 อัตรา

0
5752
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย-หญิง)

กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 500 อัตรา วุฒิ ปวท.-อนุปริญญา-ปวส. สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
  • เพศชาย
  • ตำแหน่งว่างบรรจุครั้งแรก :  450 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวท.-อนุปริญญา-ปวส.
 •  ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
  • เพศหญิง
  • ตำแหน่งว่างบรรจุครั้งแรก :  50 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวท.-อนุปริญญา-ปวส.
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ที่ http://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบวุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์
  โทร 0 2967 3437 – 8 โทรสาร. 0 2967 3434 – 5 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น