สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 50 อัตรา

0
5940
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม (The Courts of Justice) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวม 50 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. (สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.) สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 50 อัตรา
    • วุฒิ : ปวช.-ปวท.-ปวส. (สาขา บริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยการ เลานุการ)
  • สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://ojoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานศาลยุติธรรม โทร: 0-2142-4412 ,0-2142-4413,0-2142-4414 โทรสาร: 0-2143-7814 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น