เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 48 อัตรา

0
5704
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลนครเชียงใหม่ (Chiang Mai Municipality) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 48 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

 • ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักสันทนาการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ปวช.-ปวส.-ปวท.) จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวท.-ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
 • นายช่างเขียนแบบ (ปวท.-ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

 • ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทักษะ/ม.3-ม.6) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (มีความสามารถที่ปฏิบัติงานตามที่จ้างได้)

 • พนักงานเทศกิจ (ม.3) จำนวน 1 อัตรา
 • คนงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
 • นักการ จำนวน 1 อัตรา
 • ภารโรง จำนวน 6 อัตรา
 • คนงานประจำรถ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น