สสจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 56 อัตรา

0
4052
สสจ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi Provincial Public Health Office) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป จำนวน 56 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สสจ.จันทบุรีเปิดรับสมัคร

 • นักรังสีการแพทย์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัด (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • แพทย์แผนไทย (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 5 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ปวช./ประสบการณ์) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานเกษตรพื้นฐาน (ม.3-ม.6 ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.ฯ) จำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6 ฯ) จำนวน 11 อัตรา
 • พนักช่วยการพยาบาล (ม.3-ม.6 ฯ) จำนวน 3 อัตรา
 • พนักประจำห้องยา (ม.3-ม.6 ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักประจำห้องทดลอง (ม.3-ม.6 ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักซักฟอก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากร ชั้น2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น