อบจ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 46 อัตรา

0
10240
อบจ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (Chon Buri Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 46 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน-19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยครู (ปริญญาตรี ทางการศึกษา) อัตราว่าง : 8 อัตรา
  • เอกภาษาไทย
  • เอกคณิตศาสตร์
  • เอกประถมศึกษา
  • เอกสังคมศึกษา
  • เอกศิลปะ
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) อัตราว่าง : 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยนิติกร (ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (ปวช.-ปวท.-ปวส.) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวช.-ปวส.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) (ปวช.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • บุคลากรสนับสนุนการสอน (โสตทัศนศึกษา) (ปวช.) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ อัตราว่าง : 6 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (ทักษะ)

 • งานก่อสร้าง อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • งานประจำรถ อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • งานสถานีขนส่ง อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • งานครัว อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • งานสวน อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • งานแม่บ้าน อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • งานทำความสะอาด อัตราว่าง : 4 อัตรา
 • งานรักษาความปลอดภัย อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน-19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.038-398-039-42 ต่อ 116

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น