สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 88 อัตรา

0
8190
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (Queen Sirikit National Institute of Child Health) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 88 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดรับสมัคร

 • พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ฯ) ตำแหน่งว่าง: 11 อัตรา
 • นักกายอุปกรณ์ (ปริญญาตรี สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 6 อัตรา
 • พนักงานธุรการ (ปวช./มีประสบการณ์) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ฯ) ตำแหน่งว่าง: 12 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ /ม.3-ม.6 ฯ) ตำแหน่งว่าง: 37 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องทดลอง (มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่/ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องยา (มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่/ม.3-ม.6) ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร (หญิง/มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่) ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6-ปวช./มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานบัตรรายงานโรค (มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่/หญิง/ม.6 ฯ) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น