สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

0
2519

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  (Chiangmaihealth Provincial Public Health Office) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
  • นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
  • นักการจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น