เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 35 อัตรา

0
3529
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (Chaoprayasurasak City Municipality) จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 35 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม-7 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ปวช) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ/มีประสบการณ์) จำนวน 4 อัตรา
 • ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ/มีประสบการณ์) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม-7 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น