มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 122 อัตรา

0
3852
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat University) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน รวม 122 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี -ปริญญาโท สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม -25 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รวม 49 ตำแหน่ง 51 อัตรา

รายชื่อตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 5. นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 6. นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 9. บุคลากรปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 13. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 16. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 18. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 19. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 20. นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 21. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 22. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 23. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ -ชัยนาท (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 25. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ – ชัยนาท (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 26. บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 27. นักเอกสารสนเทศปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 28. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 29. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 30. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 31. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 32. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 33. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 34. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 35. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 36. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 37. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 38. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 39. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 40. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 41. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 42. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.โททุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 43. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 44. นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 45. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ( ป.โททุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 46. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 47. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 48. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 49. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ (ป.ตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาตรี  20,280 บาท
 • วุฒิปริญญาโท  23,660 บาท

ดูประกาศ

อาจารย์ แยกตามสาขาวิชา รวมจำนวน 71 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาโท  27,300 บาท
 • วุฒิปริญญาเอก  32,760 บาท

ดูประกาศ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุในเอกสารประจำตำแหน่ง

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 25 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ
 • สมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 4.4 (สมัครงาน) กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษฏ แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร กทม.10900  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นวันสุดท้ายการรับสมัคร)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-942-6900-99 ต่อ 1143,1194,1140,1142 ในวันเวลาราชการ

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น