กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 28 อัตรา

0
4534
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General’s Department) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-26 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 10 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน (ปวส.-อนุปริญญา) จำนวน 10 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ปวส.-อนุปริญญา) จำนวน 2 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวส.-อนุปริญญา) จำนวน 5 อัตรา

ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.cgd.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 8-26 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมบัญชีกลาง อาคารใหม่ ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กทม. 10400 โทร 02 1277215 หรือ 02 1277145
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น