บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จ.นนทบุรี รวม 14 อัตรา

0
7103
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จ.นนทบุรี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) (CAT Telecom Public Company Limited) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ (มีกำหนดเวลาจ้าง) รวม 14 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์

ตำแหน่งงานที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่  Agent CAT Contact Center
  • ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
  • ทำสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี
  • อัตราค่าจ้างรายวัน : วันละ 500 บาท
  • อัตราว่าง : 14 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา/อายุไม่เกิน 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครได้ด้วยตนเอง ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 144 ศูนย์โทรมนาคมนนทบุรี 299 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-1047084,02-1047086 ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น