บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 15 อัตรา

0
3927
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) (CAT Telecom Public Company Limited) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค รวม 15 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-4 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

 • วิศวกร5 (ปริญญาโท ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 (ปริญญาโท ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี ปฏิบัติงานส่วนกลาง

 • วิศวกร 4 (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • วิศวกร 4/พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ปฏิบัติงานส่วนกลาง

 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (ปริญญาตรี ฯ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ช่างโทรคมนาคม 3 (ปวส.ฯ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • ช่างโทรคมนาคม 3 (ปวส.ฯ/ชาย) อัตราว่าง : 4 อัตรา

วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค

 • นักบริหารพาณิชย์4 (ปวส.ฯ/มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • ช่าง 3 (ปวส.ฯ/มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี) อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.cattelecom.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-4 พฤษภาคม 2560
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2104 3481,0 2104 3322,0 2104 4256

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น