job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง

อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 68 อัตรา

0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (Rayong Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 68 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานราชการที่อบจ.ระยองเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยครู อัตราว่าง : 9 อัตรา สาขาวิชาเอก ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมเครื่องกล/การท่องเที่ยว/การโรงแรม/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมการผลิต/เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี...
กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)

กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) รวม 30 อัตรา

0
กรมสรรพสามิต (The Excise Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) รวม 30 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 2 อัตรา นิติกร (ปริญญาตรีฯ) จำนวน :...
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา

0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (Office of Transport and Traffic Policy and Planning) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก รวม 9 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดรับสมัคร ...
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 8 ตำแหน่ง

0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง: 8...
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 32 อัตรา

0
สำนักงานศาลยุติธรรม (The Courts of Justice) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 32 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-อนุปริญญา-ปวส.-ปริญญาตรีี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 22 อัตรา วุฒิ : ปวช.-ปวท.-อนุปริญญา-ปวส. ...
สพป.อุดรธานี เขต1 รับสมัครธุรการโรงเรียน

สพป.อุดรธานี เขต1 รับสมัครธุรการโรงเรียน รวม 21 อัตรา

0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 21 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สพป.อุดรธานี เขต1เปิดรับสมัคร ธุรการโรงเรียน จำนวน: 21 อัตรา วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี ทุกสาขา ...
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 28 อัตรา

0
กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General's Department) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-26 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัคร นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 10...
กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 14 อัตรา

0
กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันราชการ และ ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันราชการ ตำแหน่งงานที่กรมพลาธิการทหารเรือเปิดรับสมัคร พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ วุฒิ : ม.3/ชาย-หญิง /อายุ 18-45...
กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ

กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 38 อัตรา

0
กรมที่ดิน (Department of Lands) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-25 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมที่ดินเปิดรับสมัคร พนักงานการพิมพ์ (ปวช.-ปวท. ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์) จำนวน :  5 อัตรา พนักงานเขียนแผนที่ (ปวช.-ปวท.-ปวส.ฯ)...
โรงพยาบาลราชวิถี (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลราชวิถี (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 152 อัตรา

0
โรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 152 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรีฯ) ตำแหน่งว่าง: 12 อัตรา เภสัชกร (ปริญญาตรีฯ)...