job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 330 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 330 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานที่ต่างๆ ที่กำหนดตามรายละเอียดประกาศ ตำแหน่งที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน   จำนวน 24 อัตรา (ชาย/ปวช./ท่าอากาศยานเชียงใหม่) ...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561 รวม 22 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Department of Social Development and Welfare) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 22 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ) ตำแหน่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัคร ...
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) รวม 25 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 25 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส.) จำนวน 4...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้างสมทบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้างสมทบ รวม 11 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน...
กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) รวม 6 อัตรา

กรมศุลกากร (Thai Customs) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี เคมีประยุกต์ เคมีชีววิทยา...
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) ประจำปี 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) ประจำปี 2561 รวม 665 อัตรา

กองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 รวม 665 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร...
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (Human Resource Information System (HRIS)) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน...
กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 34 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ (Naval Ordnance Department) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื่นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยวิถี (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1...
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล รวม 6 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัคร ครู กศน.ตำบล จำนวน :...
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2561

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2561 รวม 85 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก (Quartermaster Department Royal Thai Army) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) และ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 85 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานราชการที่กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัคร ช่างกลโรงงาน (ชาย/อายุ...
Booking.com