job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 330 อัตรา

0
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 330 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานที่ต่างๆ ที่กำหนดตามรายละเอียดประกาศ ตำแหน่งที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน   จำนวน 24 อัตรา (ชาย/ปวช./ท่าอากาศยานเชียงใหม่) ...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561 รวม 22 อัตรา

0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Department of Social Development and Welfare) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 22 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ) ตำแหน่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัคร ...
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) รวม 25 อัตรา

0
กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 25 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส.) จำนวน 4...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้างสมทบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้างสมทบ รวม 11 อัตรา

0
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน...
กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ) รวม 6 อัตรา

0
กรมศุลกากร (Thai Customs) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี เคมีประยุกต์ เคมีชีววิทยา...
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) ประจำปี 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) ประจำปี 2561 รวม 665 อัตรา

0
กองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 รวม 665 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร...
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา

0
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (Human Resource Information System (HRIS)) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน...
กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 34 อัตรา

0
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (Naval Ordnance Department) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื่นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยวิถี (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1...
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล รวม 6 อัตรา

0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัคร ครู กศน.ตำบล จำนวน :...
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2561

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2561 รวม 85 อัตรา

0
กรมพลาธิการทหารบก (Quartermaster Department Royal Thai Army) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) และ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 85 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานราชการที่กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัคร ช่างกลโรงงาน (ชาย/อายุ...