job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

ประกาศรับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร

กองทัพอากาศเปิดสอบ นายทหารสัญญาบัตร หลายอัตรา

0
งานจากกองทัพอากาศ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เพื่อบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 523 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 64...