job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health) ประกาศเปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่น สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์: 02-590-8193 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ (ข้าราชการ) ตำแหน่งว่าง:...
สพม.เขต7 ปราจีนบุรี รับสมัครครูผู้สอน

สพม.เขต7 ปราจีนบุรี รับสมัครครูผู้สอน รวม 23 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7 จังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน รวม 23 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา เอกคณิตศาสตร์ จำนวน :3 อัตรา สังคมศึกษา จำนวน :...
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เศรษฐกร)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เศรษฐกร) รวม 18 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Fiscal Policy Office) รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 18 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัคร เศรษฐกร ปริญญาโท สาขาวิเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี...
ที่ทำการปกครอง จ.กระบี่ รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.กระบี่ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 8 อัตรา *** แก้ไขวันรับสมัคร

ที่ทำการปกครอง จ.กระบี่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 8 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ประกาศฉบับแก้ไข วันที่รับสมัครจากวันที่ 1-7 สิงหาคม 2560 เป็น วันที่ 2-8 สิงหาคม 2560 ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.กระบี่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6) จำนวน...
กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ระดับปฏิบัติงาน)

กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ระดับปฏิบัติงาน) รวม 587 อัตรา

กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ (ระดับปฏิบัติงาน) จำนวน 587 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-29 มิถุนายน 2560 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมสรรพากรเปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 351 อัตรา วุฒิ : ปวส.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ...
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน รวม 24 อัตรา

กรมการข้าว (Rice Department) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน รวม 24 อัตรา วุฒิ ป.4-ป.6-ม.3-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี ทางการเกษตรหรือสาขาอื่นตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง) จำนวน 15 อัตรา พนักงานประจำห้องทดลอง (ปวส.ทางการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้อง) จำนวน...
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

CAT รับสมัคร Call Center ประจำ ศูนย์ฯ นนทบุรี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำลังรับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการ Call Center ประจำส่วน บริการสัมพันธ์ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ถนนติวานนท์ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการ Call Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 98 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (Buri Ram Provincial Health Office) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 98 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 23 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์  (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา นักกายภาพบำบัด (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง :  4 อัตรา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งว่าง :...
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวม 10 อัตรา

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Vaccine Institute) รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวม 10 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางอีเมล์ และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการวัคซีน (ปริญญาโทฯ) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรีฯ) ตำแหน่งว่าง :...
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นิติกรปฏิบัติการ)

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นิติกรปฏิบัติการ) จำนวน 36 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด (Office of The Attorney General) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ รวม 36 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดรับสมัคร นิติกรปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ...
Booking.com