job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

0
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (Ministry of Natural Resources and Environment) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน  4  อัตรา วุฒิปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-21  มีนาคม พ.ศ. 2559  ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ...
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( Sakonnakhon Rajabhat University) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน รวม 22 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี -ปริญญาโท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร รายชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.หรืออนุปริญญา...
สำนักงบประมาณ รับสมัครนักวิเคราะห์งบประมาณ

สำนักงบประมาณ รับสมัครนักวิเคราะห์งบประมาณ รวม 13 อัตรา

0
สำนักงบประมาณ (Bureau of the Budget) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ รวม 13 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงบประมาณเปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง...
กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการตรวจสอบภายใน รวม 3 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการตรวจสอบภายใน รวม 3 อัตรา

0
กรมการแพทย์  (Department of Medical Services) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน : 3 อัตรา วุฒิ : ปริญญาตรี เงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี อื่นๆ...
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

CAT รับสมัคร Call Center ประจำ ศูนย์ฯ นนทบุรี

0
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำลังรับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการ Call Center ประจำส่วน บริการสัมพันธ์ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี ถนนติวานนท์ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการ Call Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้าง และ ผู้ช่วยครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้าง และ ผู้ช่วยครู รวม 18 อัตรา

0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 18 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-29 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ผู้ช่วยครู (ปริญญาตรี/อังกฤษ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ผู้ช่วยครู...
เทศบาลตำบลสุเทพ (จ.เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลสุเทพ (จ.เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

0
เทศบาลตำบลสุเทพ (Tambon Suthep Municipality) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2559 จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-15 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์...
สพป.กระบี่ รับสมัคร ครูผู้สอน-ลูกจ้างชั่วคราว

สพป.กระบี่ รับสมัคร ครูผู้สอน-ลูกจ้างชั่วคราว รวม 25 อัตรา

0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว รวม 25 อัตรา วุฒิ ป.6-ม.6-ปริญญาตรี/ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สพป.กระบี่เปิดรับสมัคร บุคลากรด้านวิทยาศาตร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดประกาศ ...
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา

0
กรมเจ้าท่า (Marine Department) รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 9 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน : 1 อัตรา วุฒิ :...
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 20 อัตรา

0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (Central Institute of Forensic Science-CIFS) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รวม 20 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา)...