job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน)

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน) จำนวน 300 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 300 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปวท.-อนุปริญญา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งที่กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) เพศชาย ตำแหน่งว่าง : จำนวน...
รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครงาน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครงาน รวม 100 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (Maharat Nakhon Ratchasima Hospital) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส.-ปวช.-ม.6-ม.3 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เภสัชกร (ปริญญาตรีฯ) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา แพทย์แผนไทย (ปริญญาตรีฯ) ตำแหน่งว่าง :...
อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 รวม 71 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (Phuket Provincial Administrative Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 71 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่อบจ.ภูเก็ตเปิดรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน : 5 อัตรา พนักงานวิทยุ...
กองบิน 21 (จ.อุบลราชธานี) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กองบิน 21 (จ.อุบลราชธานี) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 6 อัตรา

กองบิน 21 (จ.อุบลราชธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 6 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ช่างกลโรงงาน (ชาย/ปวช.ฯ) จำนวน : 1 อัตรา ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ชาย/ปวช.ฯ) จำนวน : 1 อัตรา ช่างไฟฟ้า (ชาย/ปวช.ฯ) จำนวน : 1...
เทศบาลกะรนรับสมัครงาน

เทศบาลตำบลกะรน (จ.ภูเก็ต) รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

เทศบาลตำบลกะรน (Karon Municipal) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ม.3-ไม่จำกัดวุฒิ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก) ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งว่าง :...
กรมสุขภาพจิต รับสมัครนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health) ประกาศเปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่น สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์: 02-590-8193 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ (ข้าราชการ) ตำแหน่งว่าง:...
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล)

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) รวม 5 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) รวม 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ...
เทศบาลตำบลวิชิต (ภูเก็ต) รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลวิชิต (ภูเก็ต) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 26 อัตรา

เทศบาลตำบลวิชิต (จ.ภูเก็ต) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 26 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี- และผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เทศบาลตำบลวิชิตเปิดรับสมัคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปวช.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง :...
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานบริการ (ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา (สำนักงานทางหลวงที่15-เพชรบุรี) พนักงานธุรการ (ปวช.-ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา (นครปฐม-ราชบุรี-สมุทรสงคราม) ...
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล รวม 6 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัคร ครู กศน.ตำบล จำนวน :...
Booking.com