job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา

0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก รวม 11 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ตลอด 24...
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2560 รวม 21,605 อัตรา

0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Department of Local Administration) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 21,605 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปวท.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัคร ประกาศรับสมัคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 33...
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล รวม 6 อัตรา

0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัคร ครู กศน.ตำบล จำนวน :...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 10/2560

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 10/2560 รวม 33 อัตรา

0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Department of Social Development and Welfare) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 33 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ) ตำแหน่งที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัคร นักพัฒนาสังคม...

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 79 อัตรา

0
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 79 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัคร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) อัตราว่าง...
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงาน รวม 15 อัตรา

0
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปวช.-ม.3 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-19 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง :...
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา

0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) (Bureau of Rural Roads 12) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-29 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)เปิดรับสมัคร นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา...
ที่ทำการปกครอง จ.อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 10 อัตรา

0
ที่ทำการปกครอง จ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 10 อัตรา วุฒิ ปวช.-ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.อุตรดิตถ์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6) จำนวน 9 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า...
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวม 55 อัตรา

0
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Secretariat of the Senate) รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวม 55 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี-ปริญญโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานราชการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์) จำนวน : 4...
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา

0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Department of Health Service support) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25-29 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง...