job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จ.นนทบุรี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จ.นนทบุรี รวม 14...

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) (CAT Telecom Public Company Limited) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ (มีกำหนดเวลาจ้าง) รวม 14 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตำแหน่งงานที่บริษัท...
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย-หญิง)

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย-หญิง) รวม 136 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ (Directorate of Medical Services,Royal Thai Air Force) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 136 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัคร พยาบาล จำนวน...
โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครงาน

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครงาน 31 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี (Udonthani Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 31 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา พนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา วุฒิการศึกษา: ไม่ต่ำกว่า ม.3 เพศชาย-หญิง อัตราเงินเดือน 6,560 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี พนักงานประกอบอาหาร...
กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง)

กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) รวม 32 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคล (ชาย-หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 32 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมการสัตว์ทหารบกเปิดรับสมัคร พนักงานการเงินและบัญชี  (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม) พนักงานบริการ (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม) ...
กองพลทหารราบที่ 9 (จ.กาญจนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 9 (จ.กาญจนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ รวม 129 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 9 (Infantry Division 9) จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา และ อะไหล่ 120 อัตรา รวม 129 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พลขับรถ...
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) ประจำปี 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) ประจำปี 2561 รวม 665 อัตรา

กองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 รวม 665 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่ กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร...
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2561

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2561 รวม 85 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก (Quartermaster Department Royal Thai Army) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) และ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 85 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานราชการที่กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัคร ช่างกลโรงงาน (ชาย/อายุ...
กรมป่าไม้รับสมัครพนักงานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 124 อัตรา

กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 124 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส.-ปวช.-ม.3  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี  นักวิชาการป่าไม้...
กองทัพไทย รับสมัครงาน

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคล ชาย-หญิง เข้ารับราชการ 115 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces Headquarters) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 115 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ****** สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ กรุณาอ่านสำคัญมากกกกกกกก ****** - ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ในเนื้อหาจะบอกรายละเอียดทุกอย่าง เช่น...
กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา

กรมชลประทาน (Royal Irrigation Department) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 2 อัตรา ...
Booking.com