job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง)

กรมการสัตว์ทหารบก (จ.นครปฐม) รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) รวม 32 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคล (ชาย-หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 32 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมการสัตว์ทหารบกเปิดรับสมัคร พนักงานการเงินและบัญชี  (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม) พนักงานบริการ (ม.3/ชาย-หญิง) จำนวน : 1 อัตรา (จ.นครปฐม) ...
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย-หญิง)

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย-หญิง) รวม 7 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ (Directorate of Medical Services,Royal Thai Air Force) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฏาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สันทัดงาน (ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตฯ) จำนวน 1 อัตรา พนักงานธุรการ...
สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ (บรรจุทั่วประเทศ)

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ (บรรจุทั่วประเทศ) รวม 166 อัตรา

สถาบันการพลศึกษา (Institute of Physical Education) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน รวม 166 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง  และ ทางไปรษณีย์ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร อาจารย์ (สาขาตามแนบท้ายประกาศ) จำนวน 166 อัตรา เงินเดือน  ปริญญาเอก 21,000...
สนามบินอู่ตะเภา รับสมัครงาน

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงาน 191 อัตรา

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  (U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport) เปิดรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวัยน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน รวม 191 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี จำนวน...
ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร**คนพิการ**เข้าทำงาน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร ***คนพิการ*** เข้าทำงาน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 250 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เปิดรับสมัครบุคคลพิการเป็นผู้รับจ้างเหมา จำนวน 250 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัคร ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ม.6) จำนวน : 20 อัตรา ฝ่ายบริหารกลาง (ม.3)  จำนวน...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (Office of The Permanent Secretary for Defence) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ชาย/หญิง เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 81 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัคร นายทหารชั้นสัญญาบัตร...
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 74 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ  เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 74 อัตรา วุฒิม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละพื้นที่ (ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมอู่ทหารเรือเปิดรับสมัคร ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.) ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ ช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งว่าง :  1 อัตรา ช่างหล่อหลอม ตำแหน่งว่าง : ...
กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคล (ชาย-หญิง) เป็นนายทหารประทวน ปี 2560

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคล (ชาย-หญิง) เป็นนายทหารประทวน ปี 2560 รวม 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก (Finance Department) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเพื่อคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 70 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดรับสมัคร นายทหารประทวนชาย ตำแหน่งว่าง: 40  อัตรา วุฒิการศึกษา: ปวช. สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6...
โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครงาน

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครงาน 31 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี (Udonthani Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 31 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา พนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา วุฒิการศึกษา: ไม่ต่ำกว่า ม.3 เพศชาย-หญิง อัตราเงินเดือน 6,560 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี พนักงานประกอบอาหาร...
กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 14 อัตรา

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันราชการ และ ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันราชการ ตำแหน่งงานที่กรมพลาธิการทหารเรือเปิดรับสมัคร พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ วุฒิ : ม.3/ชาย-หญิง /อายุ 18-45...
Booking.com