job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กองทัพไทย รับสมัครงาน

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคล ชาย-หญิง เข้ารับราชการ 115 อัตรา

68
กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces Headquarters) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 115 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ****** สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ กรุณาอ่านสำคัญมากกกกกกกก ****** - ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ในเนื้อหาจะบอกรายละเอียดทุกอย่าง เช่น...
กรมป่าไม้รับสมัครพนักงานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 124 อัตรา

157
กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 124 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส.-ปวช.-ม.3  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี  นักวิชาการป่าไม้...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเข้าทำงาน 1,263 อัตรา ประจำปี 2559

45
--------------------------    หมดเขตรับสมัครแล้ว   -------------------------- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559  วุฒิ ปริญาโท ปริญญาตรี ปวส.จำนวน 1,263 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร PEA สำนักงานใหญ่...
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หลายจังหวัด)

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หลายจังหวัด) รวม 197 อัตรา

0
กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 197 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมป่าไม้เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน...
สนามบินอู่ตะเภา รับสมัครงาน

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงาน 191 อัตรา

0
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  (U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport) เปิดรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวัยน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน รวม 191 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี จำนวน...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา

0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (Office of The Permanent Secretary for Defence) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ชาย/หญิง เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 81 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัคร นายทหารชั้นสัญญาบัตร...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) รับสมัคร พนักงาน ลูกจ้าง ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) รับสมัครพนักงาน และ ลูกจ้าง ททท. รวม 114 อัตรา

0
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (The Tourism Authority of Thailand) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. รวม 114 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงาน เลขานุการ  จำนวน  10 อัตรา พนักงานงานบริหารทั่วไป...
โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครงาน

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครงาน 31 อัตรา

0
โรงพยาบาลอุดรธานี (Udonthani Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 31 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา พนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา วุฒิการศึกษา: ไม่ต่ำกว่า ม.3 เพศชาย-หญิง อัตราเงินเดือน 6,560 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี พนักงานประกอบอาหาร...
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ รวม 368 อัตรา

0
กรมชลประทาน(Royal Irrigation Department) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการรวม 368 อัตรา วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ เจ้าพนักงานธุรการ 37 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ...
กองพลทหารราบที่ 9 (จ.กาญจนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 9 (จ.กาญจนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ รวม 129 อัตรา

0
กองพลทหารราบที่ 9 (Infantry Division 9) จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา และ อะไหล่ 120 อัตรา รวม 129 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พลขับรถ...