job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

กองทัพไทย รับสมัครงาน

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคล ชาย-หญิง เข้ารับราชการ 115 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces Headquarters) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 115 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-22 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ****** สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ กรุณาอ่านสำคัญมากกกกกกกก ****** - ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ในเนื้อหาจะบอกรายละเอียดทุกอย่าง เช่น...
กรมป่าไม้รับสมัครพนักงานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 124 อัตรา

กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 124 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส.-ปวช.-ม.3  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี  นักวิชาการป่าไม้...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงานประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเข้าทำงาน 1,263 อัตรา ประจำปี 2559

--------------------------    หมดเขตรับสมัครแล้ว   -------------------------- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559  วุฒิ ปริญาโท ปริญญาตรี ปวส.จำนวน 1,263 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร PEA สำนักงานใหญ่...
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หลายจังหวัด)

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หลายจังหวัด) รวม 197 อัตรา

กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 197 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมป่าไม้เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน...
สนามบินอู่ตะเภา รับสมัครงาน

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงาน 191 อัตรา

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  (U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport) เปิดรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวัยน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน รวม 191 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี จำนวน...
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) รวม 81 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (Office of The Permanent Secretary for Defence) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ชาย/หญิง เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 81 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัคร นายทหารชั้นสัญญาบัตร...
กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ รวม 368 อัตรา

กรมชลประทาน(Royal Irrigation Department) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการรวม 368 อัตรา วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ เจ้าพนักงานธุรการ 37 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) รับสมัคร พนักงาน ลูกจ้าง ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) รับสมัครพนักงาน และ ลูกจ้าง ททท. รวม 114 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (The Tourism Authority of Thailand) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. รวม 114 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงาน เลขานุการ  จำนวน  10 อัตรา พนักงานงานบริหารทั่วไป...
โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครงาน

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครงาน 31 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี (Udonthani Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 31 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา พนักงานช่วยการพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา วุฒิการศึกษา: ไม่ต่ำกว่า ม.3 เพศชาย-หญิง อัตราเงินเดือน 6,560 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี พนักงานประกอบอาหาร...
กองพลทหารราบที่ 9 (จ.กาญจนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 9 (จ.กาญจนบุรี) รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ รวม 129 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 9 (Infantry Division 9) จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา และ อะไหล่ 120 อัตรา รวม 129 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พลขับรถ...
Booking.com