job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (Human Resource Information System (HRIS)) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน...
กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 34 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ (Naval Ordnance Department) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัคร ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื่นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยวิถี (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1...
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รับสมัครครู กศน.ตำบล รวม 6 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัคร ครู กศน.ตำบล จำนวน :...
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2561

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย-หญิง) ปี 2561 รวม 85 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก (Quartermaster Department Royal Thai Army) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง) และ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ รวม 85 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-23 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานราชการที่กรมพลาธิการทหารบกเปิดรับสมัคร ช่างกลโรงงาน (ชาย/อายุ...
อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง

อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 68 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (Rayong Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 68 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานราชการที่อบจ.ระยองเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยครู อัตราว่าง : 9 อัตรา สาขาวิชาเอก ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมเครื่องกล/การท่องเที่ยว/การโรงแรม/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมการผลิต/เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี...
กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)

กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) รวม 30 อัตรา

กรมสรรพสามิต (The Excise Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) รวม 30 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรีฯ) จำนวน : 2 อัตรา นิติกร (ปริญญาตรีฯ) จำนวน :...
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (Office of Transport and Traffic Policy and Planning) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก รวม 9 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดรับสมัคร ...
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 8 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) รับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่าง: 8...
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 32 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม (The Courts of Justice) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 32 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-อนุปริญญา-ปวส.-ปริญญาตรีี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 22 อัตรา วุฒิ : ปวช.-ปวท.-อนุปริญญา-ปวส. ...
สพป.อุดรธานี เขต1 รับสมัครธุรการโรงเรียน

สพป.อุดรธานี เขต1 รับสมัครธุรการโรงเรียน รวม 21 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 21 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สพป.อุดรธานี เขต1เปิดรับสมัคร ธุรการโรงเรียน จำนวน: 21 อัตรา วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี ทุกสาขา ...
Booking.com