job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

สพป.หนองบัวลำภู เขต1 รับสมัครครูผู้สอน

สพป.หนองบัวลำภู เขต1 รับสมัครครูผู้สอน รวม 12 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่สพป.หนองบัวลำภู เขต1เปิดรับสมัคร ครูผู้สอน - บุคลากรวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี ทางการศึกษา ฯ กลุ่มวิชาภาษาไทย ...
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 19 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา (Srithanya Hospital) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1...
อบจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครผู้ช่วยครู-ผู้ดูแลเด็ก

อบจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครผู้ช่วยครู-ผู้ดูแลเด็ก รวม 34 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู-ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-20 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่อบจ.พระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยครู จำนวน 21 อัตรา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาปฐมวัย กลุ่มวิชาภาษาไทย ...
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 7 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (Agricultural Land Reform Office) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 7 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา ...
กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) รวม 8 อัตรา

กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) รวม 8 อัตรา

กรมทางหลวง (Department of Highways) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน-6 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งงานที่กรมทางหลวงเปิดรับสมัคร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ...
สถาบันประสาทวิทยา (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สถาบันประสาทวิทยา (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 21 อัตรา

สถาบันประสาทวิทยา (Prasat Neurological Institute) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 21 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ บัดนี้-3 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สถาบันประสาทวิทยาเปิดรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี ฯ)...
สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 9 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รวม 9 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง  หรือ ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้-20 กันยายน 2560 ตำแหน่งงานที่สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินเปิดรับสมัคร พนักงานบริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 3 อัตรา พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการพัสดุด้านอาคารและครุภัณฑ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา/ชาย) จำนวน...
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ส่วนภูมิภาค) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ส่วนภูมิภาค) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Department of Marine and Coastal Resources) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง (สถานที่รับสมัครตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัคร นายช่างรังวัด (ปวส.ฯ) จำนวน 4 อัตรา เจ้าพนักงานประมง (ปวส.ฯ)...
เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 16 อัตรา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi Municipality) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ป.6-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ประกาศนียบัตรทันตกรรม ฯ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี...
เทศบาลนครระยอง รับสมัครผู้ช่วยครู-พนักงานจ้าง

เทศบาลนครระยอง รับสมัครผู้ช่วยครู-พนักงานจ้าง รวม 20 อัตรา

เทศบาลนครระยอง (Rayong Municipality) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เทศบาลนครระยองเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยครู (ปริญญาตรี ทางการศึกษา/มีใบประกอบวิชาชีพครู ฯ) จำนวน 7 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเอกพลศึกษา สาขาวิชาเอกชีววิทยา ...
Booking.com