Careers

บทความสำหรับคนทำงาน ที่อยากประสบความสำเร็จ ในด้านอาชีพ และ ชีวิตส่วนต้ว การสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับองค์กร รับมือกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป็น หัวหน้าที่ดี ให้ลูกน้องนับถือ

หัวหน้าที่ดี ต้องทำตัวอย่างไรให้เป็น ลูกน้องนับถือ

หัวหน้า คือ คนที่ทำงานให้สำเร็จโดยใช้บุคคลอื่นที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทำงานให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ หัวหน้าจึงต้องเป็นผู้ที่คิดและวางแผนงานเป็น และมีความสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ ซึ่งประการสุดท้ายนั่นเองที่คนเป็นหัวหน้าที่ดีต้องทำให้ได้ จึงทำให้เกิดคำถามว่า หัวหน้าแบบไหนจึงทำให้ลูกน้องยินดีทำงานให้ด้วยความเต็มใจ ไร้ปัญหา
ทำอย่างไรให้โดดเด่นในหน้าที่การงาน

คนที่ผู้บริหารอยากส่งเสริมให้ได้ดี

ในยุคที่การทำงานมีการแข่งขันสูง ทุกคนต่างไขว่คว้าว่า ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถมีผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น เพื่อเป็นตัวเลือกต้นๆ ในตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งมีอยู่ไม่กี่ตำแหน่ง ยิ่งมีตำแหน่งรับผิดชอบสูงในที่ทำงาน ก็หมายถึงเงินรายได้ที่สูงขึ้นไปด้วย จริงๆแล้วคนเก่งก็น่าจะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าในการทำงาน แต่ของแบบนี้มันไม่แน่เสมอไป จะดีกว่ามั้ยถ้าเราเตรียมตัวของเราแต่เนิ่นๆ ให้เป็นคนที่อยู่ในสายตาผู้บริหารอยากส่งเสริมให้ได้ดี
Booking.com