Careers

บทความสำหรับคนทำงาน ที่อยากประสบความสำเร็จ ในด้านอาชีพ และ ชีวิตส่วนต้ว การสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับองค์กร รับมือกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทำอย่างไรให้โดดเด่นในหน้าที่การงาน

คนที่ผู้บริหารอยากส่งเสริมให้ได้ดี

0
ในยุคที่การทำงานมีการแข่งขันสูง ทุกคนต่างไขว่คว้าว่า ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถมีผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น เพื่อเป็นตัวเลือกต้นๆ ในตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งมีอยู่ไม่กี่ตำแหน่ง ยิ่งมีตำแหน่งรับผิดชอบสูงในที่ทำงาน ก็หมายถึงเงินรายได้ที่สูงขึ้นไปด้วย จริงๆแล้วคนเก่งก็น่าจะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าในการทำงาน แต่ของแบบนี้มันไม่แน่เสมอไป จะดีกว่ามั้ยถ้าเราเตรียมตัวของเราแต่เนิ่นๆ ให้เป็นคนที่อยู่ในสายตาผู้บริหารอยากส่งเสริมให้ได้ดี
เตรียมตัวก่อนเรียนจบ หางานง่ายๆ

เตรียมความพร้อมก่อนเรียนจบ หางานทำง่ายๆ

0
การหางานทำสมัยนี้ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย น้องๆที่กำลังเรียนอยู่หลายคน คงมีความฝันว่า หลังจากเรียนจบแล้วจะมีงานดีๆทำ ได้รับโอกาสเข้าทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ อย่างหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบริษัทเอกชนระดับประเทศ ด้วยเพราะความมั่นคง สวัสดิการ และผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข่งจำนวนมากที่ต้องการเข้าทำงานนี้เช่นกัน กว่าที่เราจะได้เข้าทำงาน ก็ต้องผ่านการทดสอบความสามารถต่างๆ เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานที่สุด หากคนไหนเก่งกว่าก็จะได้งานทำ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธุ์ 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวนถึง หนึ่งแสนห้าหมื่นคน ที่ยังว่างงานอยู่ ซึ่งมากกว่าปี 2558...