Careers

บทความสำหรับคนทำงาน ที่อยากประสบความสำเร็จ ในด้านอาชีพ และ ชีวิตส่วนต้ว การสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับองค์กร รับมือกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ป้องกันตัวจากผลเสียของเทคโนโลยี

7 วิธีดูแลตัวเอง ป้องกันผลเสียจากการใช้เทคโนโลยี

เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างมาก จากการมาถึงของโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตและ ล่าสุด สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่มาสร้างวัฒนธรรมใหม่ ทำให้คนทั้งโลกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เทคโนโลยีจึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะคนวัยทำงานอย่างเรา ที่ต้องใช้เทคโนโลยีอยู่แทบจะตลอดเวลาทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว เมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย การใช้งานเทคโนโลยีมากเกินไป จนติดเป็นนิสัย ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและการดำเนินชีวิตด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เทคโนโลยีจะเข้ามาทำร้ายเรา มาดูกันว่าอะไรบ้างที่เราควรระวังไว้ก่อน 1. เสียสุขภาพเพราะนิสัยการนอนที่เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่จะนอนดึกขึ้น อาจเกิดจากกำลังคุยกับเพื่อนติดพัน เล่นเกมจนเพลิน หรือว่าหนังกำลังสนุกขอดูต่ออีกหน่อย ทั้งหมดนี้จะทำให้เวลาที่ร่างกายจะได้นอนหลับพักผ่อนมีน้อยลง เกิดผลเสียทั้งเรื่องสุขภาพและหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ เราจึงควรฝึกตัวเองให้มีระเบียบ โดยการกำหนดเวลาเข้านอนขึ้นมา เมื่อถึงเวลาที่กำหนด...
เตรียมตัวก่อนเรียนจบ หางานง่ายๆ

เตรียมความพร้อมก่อนเรียนจบ หางานทำง่ายๆ

การหางานทำสมัยนี้ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย น้องๆที่กำลังเรียนอยู่หลายคน คงมีความฝันว่า หลังจากเรียนจบแล้วจะมีงานดีๆทำ ได้รับโอกาสเข้าทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ อย่างหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบริษัทเอกชนระดับประเทศ ด้วยเพราะความมั่นคง สวัสดิการ และผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข่งจำนวนมากที่ต้องการเข้าทำงานนี้เช่นกัน กว่าที่เราจะได้เข้าทำงาน ก็ต้องผ่านการทดสอบความสามารถต่างๆ เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานที่สุด หากคนไหนเก่งกว่าก็จะได้งานทำ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธุ์ 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวนถึง หนึ่งแสนห้าหมื่นคน ที่ยังว่างงานอยู่ ซึ่งมากกว่าปี 2558...
Booking.com