สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน และ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 50 อัตรา

0
3916
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว

สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรวม จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 • บุคลากร 1 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1 จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานการเงิน1  จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ1  จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานประชาสัมพันธ์1  จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์1  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา
 • ครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน  จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างช่างอากาศยาน1 แผนกวิชาช่างอากาศยาน  จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานพัสดุเครื่องบิน จำนวน 1 อัตรา
 • ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน  จำนวน 2 อัตรา
 • ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน  จำนวน 1 อัตรา
 • ครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1 วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1 แผนกกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ครูการบิน แผนกฝึกบินเครื่องบิน  สังกัดศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 อัตรา
 • ครูวิชาภาคพื้น สังกัดศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1 สังกัดศูนย์ฝึกการบิน  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • บรรณารักษ์1 สังกัดศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์1 สังกัดศูนย์ฝึกการบิน  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานซ่อมบำรุง สังกัดศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานวิจัยธุรกิจ1 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์1  จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน1  จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน สังกัดศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • กองซ่อมบำรุงอากาศยาน1 สังกัดศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3  อัตรา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน1 สังกัดศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กทม. โทร.0-2272-5287 หรือ 0-2272-5741-4 ต่อ 231

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น