กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

0
1849
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Cooperative Auditing Department) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • ปริญญาตรี ทุกสาขา
    • ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
    • เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.cad.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร. 02-628-5240 – 59 ต่อ 4212 – 4215 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น