สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 98 อัตรา

0
1774
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (Buri Ram Provincial Health Office) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 98 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 23 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์  (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัด (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง :  4 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสถิติ  (ปวท.-ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ (มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่/มีประสบการณ์) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา
 •  พนักงานช่วยการพยาบาล (ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานบริการ (เพศชาย-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน) ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
 • พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (เพศชาย-ม.3-ม.6/มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานเกษตรพื้นฐาน (เพศชาย-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานเปล (มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่)  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานพิมพ์ (ม.3-ม.6/มีประสบการณ์) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานซักฟอก (มีความรู้ความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานเก็บเอกสาร (มีความรู้ความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่/มีประสบการณ์) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ (ปวช.-ปวท./มีประสบการณ์) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.-ปวท./มีประสบการณ์) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย (มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่/มีประสบการณ์)ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องยา  (มีความรู้ความชำนาญงานในการปฏิบัติหน้าที่/มีประสบการณ์) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพัสดุชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น