สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 6 อัตรา

0
1304
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)(THe Board of Investment of Thailand) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
  • จำนวน : 2 อัตรา
 • นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
  • ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • จำนวน : 4 อัตรา
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://boi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น