สำนักงบประมาณ รับสมัครนักวิเคราะห์งบประมาณ รวม 13 อัตรา

0
2005
สำนักงบประมาณ รับสมัครนักวิเคราะห์งบประมาณ

สำนักงบประมาณ (Bureau of the Budget) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ รวม 13 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงบประมาณเปิดรับสมัคร

 • พนักงานราชการทั่วไป 
  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • อัตราว่างครั้งแรก 9 อัตรา (กทม./อุบลราชธานี/ฉะเชิงเทรา/ภูเก็ต/สงขลา/อุดรธานี/ขอนแก่น/นครราชสีมา)
 • พนักงานทุนหมุนเวียน
  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • อัตราว่างครั้งแรก 4 อัตรา (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://bb.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงบประมาณ โทร. 02-273-9221 ในวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น