เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 66 อัตรา

0
11982
เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ รับสมัครงาน

เทศบาลตำบลบางปู (Bangpoocity) จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 66 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.ศ.3-ปวช.-ปริญญาตรี – ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ)

 • 1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช) จำนวน 2 อัตรา
 • 2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวช) จำนวน 2 อัตรา
 • 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปวช) จำนวน 5 อัตรา
 • 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ (ปวช) จำนวน 1 อัตรา
 • 5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
 • 6. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • 7. ผู้ช่วยครู (ปริญญาตรี) จำนวน 7 อัตรา
 • 8. พนักงานตรวจโรคสัตว์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • 9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • 10. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • 11. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • 12. ผู้ช่วยนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
 • 13. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • 14. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คนพิการ) (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ) 

 • 1. ช่วยวิศวกรโยธา (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
 • 2. ผู้ช่วยสถาปนิก (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 

 • 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 • 2. พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
 • 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางจำนวน 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • 1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา
 • 2. พนักงานเทศกิจ (ม.ศ.3-ม.3) จำนวน 3 อัตรา
 • 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
 • 4. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
 • 5. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 • 6. คนงาน จำนวน 16 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร.0-2709-1018-20 ต่อ 205

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น