อบจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครผู้ช่วยครู-ผู้ดูแลเด็ก รวม 34 อัตรา

0
1982
อบจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครผู้ช่วยครู-ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู-ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-20 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่อบจ.พระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยครู จำนวน 21 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มวิชาปฐมวัย
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย
  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
  • กลุ่มวิชาคหกรรม
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
  • กลุ่มวิชาพลศึกษา
  • กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  • กลุ่มวิชาดนตรีไทย
  • กลุ่มวิชานาฏศิลป์
  • กลุ่มวิชาประถมศึกษา
  • กลุ่มวิชาภาษาจีน
  • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 13 อัตรา
   • ปริญญาตรี ทางการศึกษา/มีใบประกอบวิชาชีพครู ฯ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://aypao.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5-20 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น