โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
3049
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya Hospital) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • บรรณารักษ์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุข  ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • นักกายภาพบำบัด  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • นักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • นักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี  ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
    • วุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 3521-1888 ต่อ 2525,2528

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น