กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) รวม 10 อัตรา

0
2115
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)

กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 10 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • วิศวกร ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า (ปริญญาตรี) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
  • วิศวกร ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องกล (ปริญญาตรี) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
  • นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานทางด้านโยธา (ปวส.) บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา
  • นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า  (ปวส.) บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา
  • นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องกล (ปวส.)บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา
  • พนักงานธุรการ  (ปวส.) บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://airports.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-286-8477 โทรสาร 02-287-1600
  • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น