กรมการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และ ลูกจ้างชั่วคราว

0
12398
กรมการบินพลเรือน รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว

กรมการบินพลเรือน (Department of Civil Aviation) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส.-ปวท.-ปวช.-ม.6-ม.3 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานราชการทั่วไป

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส./ ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวส./ ปฏิบัติงาน กองคลัง) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • ช่างเครื่องกล (ปวท. หรือ ปวส./ ปฏิบัติงาน กองก่อสร้างและบำรุงรักษา) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทีบเครื่องบิน  (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานขอนแก่น) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • ผู้ดูแลสนามบิน (ปวช./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • ผู้ดูแลสนามบิน (ปวช./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานอุดรธานี) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ช่างซ่อมบริภัณฑ์ (ปวส./ ปฏิบัติงาน กองคลัง) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ม.6/ ปฏิบัติงาน กองคลัง) บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา
 • พนักงานธุรการ (ปวส./ ปฏิบัติงาน กองก่อสร้างและบำรุงรักษา) บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี/ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานกระบี่) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานกระบี่) บรรจุครั้งแรก  : 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานกระบี่) บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา
 • ยาม (ม.3/ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานขอนแก่น) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี/ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานนราธิวาส) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ม.3/ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานแม่สอด) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน) บรรจุครั้งแรก  : 3 อัตรา
 • พนักงานธุรการ (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี) บรรจุครั้งแรก  : 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี) บรรจุครั้งแรก  : 2 อัตรา
 • นักวิชาการขนส่ง (ปริญญาตรี/ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานอุดรธานี) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ปวส./ ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานอุดรธานี) บรรจุครั้งแรก  : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://airports.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น