บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 159 อัตรา

0
3519

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ของ ทอท.จำนวน 159 อัตรา วุฒิ ม.3 – ปวช.- ปวส. ปริญญาตรี-ปริญญาโท ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. วิศวกร  (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 3. ลูกจ้างชั่วคราว (ปวช. ทุกสาขาวิชา)
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 5. เจ้าหน้าที่การเงิน (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 6. เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 7. ช่างเทคนิค (ปวช/ปวส)
 8. ช่างโยธา (ปวช/ปวส)
 9. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 11. ลูกจ้างชั่วคราว (ม.ต้น)

รายละเอียดอื่นๆตาม ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สามารถทำงานให้แก่ ทอท.ได้เต็มเวลา
 3. และรายละเอียดอื่นๆตาม ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การรับสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่  ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2559 (08.30-11.00 น. ช่วงบ่าย 13.30-16.00 น.ในวันเวลาทำการ ) ณ สถานที่ต่างๆ ที่กำหนดตามรายละเอียดประกาศ

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น