สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 7 อัตรา

0
2589
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (Agricultural Land Reform Office) เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 7 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย สังกัดศูนย์เทคโนโลยี (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักกฎหมาย  (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • พนักงานจัดระบบข้อมูลและบริการ สังกัดสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครงานราชการ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถ.ราชดำเนินนอก กทม. ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น