สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ รวม 41 อัตรา

0
2522
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (Agricultural Land Reform Office) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าราชการ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวม 41 อัตรา วุฒิ ปวท.-ปวส. สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัคร

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

  • วุฒิ ปวท.-ปวส. ฯ
  • ตำแหน่งว่าง: 41 อัตรา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครงานราชการ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://alro.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น