กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) รวม 25 อัตรา

0
5550
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 25 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวส.) จำนวน 4 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ปวช.-ปวส.) จำนวน 4 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่สถิติ (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  • นายช่างโยธา (ปวส.ฯ) จำนวน 6 อัตรา
  • นายช่างเครื่องกล (ปวส.ฯ) จำนวน 5 อัตรา
  • นายช่างไฟฟ้า (ปวส.ฯ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน  ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม   ประกาศกรมท่าอากาศยาน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น