กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา

0
3001
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมท่าอากาศยาน (Department of airports) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ด้านเศรษฐกิจ
  • ปริญญาตรี สาขา ทางการเงิน ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการบัญชี
  • จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ด้านการขนส่งทางอากาศ
  • ปริญญาตรี สาขา ทางการจัดการท่าอากาศยาน ทางการจัดการการบิน ทางการบริหารการบิน หรือทางการจัดการธุรกิจการบิน
  • จำนวน 7 อัตรา (กระบี่/นครศรีธรรมราช/บุรีรัมย์/ปาย/แม่ฮ่องสอน/ระนอง)
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://airports.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-286-8477 โทรสาร 02-287-1600
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น