สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รวม 25 อัตรา

0
1553
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานศาลปกครอง (The Administrative Courts) เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวม 25 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ 
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์/และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
  • อัตราว่าง : 25 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.admincourt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร
  หรือการค้นหาใบสมัคร ได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244 และ 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ คุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ หรืออื่น ๆ
  สามารถสอบถามได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นที่ 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 1032 และ 0 2141 0780 – 81 ในวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น