job-news

งานราชการ การเปิดรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครสอบ งานราชการ งานวิสาหกิจ งานเอกชน จากหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ

ที่ทำการปกครอง จ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ รวม 19 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 19 อัตรา วุฒิ ปวช.-ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.สุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6) จำนวน 18 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า...
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 รับสมัครครูธุรการ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 รับสมัครครูธุรการ รวม 7 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน จำนวน 14 อัตรา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา อัตราเงินเดือน...
ที่ทำการปกครอง จ.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ รวม 6 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.ชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 6 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.ชุมพรเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6.) จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60...
ที่ทำการปกครอง จ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ รวม 14 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 14 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.มหาสารคามเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6.) จำนวน 14 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน...
ที่ทำการปกครอง จ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.สุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 4 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.สุพรรณบุรีเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน...
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (นนทบุรี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (นนทบุรี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 55 อัตรา

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (Pranangklao Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 55 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ วันกำหนดสอบ จะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบภายหลัง ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (ชาย-หญิง/ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล ฯ) ตำแหน่งว่าง: 11 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ (ชาย-หญิง/ปวส.) ตำแหน่งว่าง:...
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลราชวิถี (กทม.) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 40 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 40 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล ฯ) ตำแหน่งว่าง: 8 อัตรา เภสัชกร (ปริญญาตรี...

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (จ.ปทุมธานี) รับสมัครพนักงาน รวม 67 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) จ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล รวม 67 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ (ปวส.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.ฯ) ตำแหน่งว่าง :...
เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้าง

เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 30 อัตรา

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 30 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ปวส.-ปวท.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่เมืองพัทยาเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนิติกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยวิศวกรโยธา...
ที่ทำการปกครอง จ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

ที่ทำการปกครอง จ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ รวม 13 อัตรา

ที่ทำการปกครอง จ.จันทบุรี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวม 13 อัตรา วุฒิ ปวช.-ม.6 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานที่ที่ทำการปกครอง จ.จันทบุรีเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปกครอง (ม.6) จำนวน 10 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงิน...
85,040แฟนคลับชอบ
32ผู้ติดตามติดตาม
106ผู้ติดตามติดตาม
Booking.com